001-Personel Müracaat Formu

Başvuru Tarihi,Başvuran Kişinin İmzası, İletişim Bilgileri, Talep Ettiği Ücret boş bırakılamaz.

İndirin
002-Personel Mülakat Formu

Mülakatı yapan kişinin bilgileri boş bırakılamaz.

İndirin
003-İşe Giriş Belgeleri

Personelin evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlatılması gerekmekte olup istisnai durum söz konusu değildir.

İndirin
004-Aile Bildirim Formu

Personel tarafından imza alınması zorunludur. Aile bilgilerinde değişiklik söz konusu olduğunda personel tarafından bilgi verilmesi zorunlu olup yasal sorumluluk personele aittir.

İndirin
005-Personel İşe Giriş Onay Formu

Personelin işe girişi yapılmadan önce gerekli mercilerden imzalı onay alınması zorunludur.

İndirin
006-Personel İşe Giriş Kararı Örneği

Personelin işe giriş kararında işe giriş tarihi, görev tanımı ve alacağı maaş bilgisi olmak zorundadır.

İndirin
007-Personel İş Sözleşmesi Örneği

Personel iş sözleşmesi personele imzalatılmak zorundadır.

İndirin
008-Proje Müdürü Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
009-Proje Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
010-Aidat Takip ve Muhasebe Personeli Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
011-Halkla İlişkiler Personeli Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
012-Bahçıvan Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
013-Teknik Elektrik Personeli Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
014-Teknik Mekanik Personeli Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
015-Havuz Operatörü Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
016-Temizlik Personeli Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
017- Danışma Personeli Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
018- Spor Tesis Eğitmeni Personeli Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
019- Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

Personele imzalatılarak personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
020- Personel Çalışma Genelgeleri

Tüm personellere imzalatılarak personel bazlı personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
021- Kıyafet Genelgesi

Tüm personellere imzalatılarak personel bazlı personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
022- Fazla Çalışma Muvafakatnamesi

Tüm personellere imzalatılarak personel bazlı personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır. Proje yönetiminin SGK sicil numarası ve projenin adı düzenlenmesi gerekmektedir.

İndirin
023- Çalışma Ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Dikkat Edilecek Unsurlar

Tüm personellere imzalatılarak personel bazlı personelin dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
024- Personel İzin Yönetmeliği

Tüm personellere personel bazlı imzalatılarak personel özlük dosyasına kaldırılmak zorundadır.

İndirin
025- Savunma İstemi Örneği

Şahitlerin bilgileri ve imzaları alınmak mecburiyetindedir.

İndirin
026- Günlük İmza Çizelgesi

Tüm çalışan personellerin ad soyad ve görevleri boş bırakılmadan işe giriş ve çıkışlarda günlük imza çizelgelerine saatleri yazılarak imzalatılmak zorundadır.

İndirin
027- Personel İzin Talep Formu

Tüm çalışan personellerin izin istemesi durumunda imzalı bir şekilde doldurulması gerekli mercilerden imzalı onay alınması zorunludur.

İndirin
028- Proje Müdürü İzin Talep Formu

Proje müdürünün izin talep formu oluşturduktan sonra gerekli mercilerden imzalı bir şekilde onay alması zorunludur.

İndirin
029- Puantaj Formu

Tüm çalışan personellerin her gün imza çizelgeleri baz alınarak puantaj formuna işlenmesi ay sonunda personelden onay alınarak İnsan Kaynakları birimine gönderim sağlanmak zorundadır.

İndirin
030- Fazla Mesai Takip Çizelgesi

Çalışma saatleri haricinde mesaiye kalan personellerin Cumartesi ve Pazar hafta tatilleri haricindeki fazla çalışmaları normal çalışma olarak Cumartesi mesai bitiminden sonraki çalışmalar ve Pazar günü olan çalışmalar Hafta Tatili olarak yazılmalıdır. Formun altında saat ile ilgili açıklamalar dikkate alınmalıdır.

İndirin
031- Personel İşten Ayrılış Karar Örneği

İşten ayrılacak personelin işten ayrılmadan önce yönetim kurulundan personelin adı soyadı, görevi, işten ayrılış tarihi belirtilerek ihbar tazminatı, kıdem tazminatı verilecek ise bu durumlar da belirtilerek karar alınması zorunludur.

İndirin
032- İbraname Örneği

Personelin işe giriş tarihi,işten ayrılış tarihi, adı soyadı, son çalıştığı ay hakedişi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kesilen tutar mevcut ise kesinti nedeni ile birlikte belirtilerek toplam kazanç bilgilendirilmesi yazılı olarak tebliğ edilerek ücreti aldığına dair personelden imza alınmak zorundadır.

İndirin
033- İhbar ve Fesih Bildirim Tebligatı Örneği

Personelin işe giriş tarihi,işten ayrılış tarihi, adı soyadı T.C. Kimlik numarası, ihbar ve fesih tebliğ tarihi işten ayrılış tarihi, kaç günlük ihbar süresi olduğu, 2 saatlik iş arama iznini kullanması gerektiği belirtilerek imzası olmak zorundadır, tebliğ eden kısmına imzalı atılması zorunludur..

İndirin
034- Maaş Artış Karar Örneği

Personelin işe giriş tarihi, adı soyadı, görevi, artış yapılacak ay-yıl ve gerçekleşecek maaş tutarı bilgisi olmak zorundadır.

İndirin